Künye
İMTİYAZ SAHİBİ

Genel Koordinatör

Hakkı Aydın

Editör

Kamil Çelik

YAZAR

Salih Kara

SPOR YAZARI

Kamil Menteşe