Sözleşmeliye kadro tamam! Sözleşmeli memura kadro düzenlemesi kimleri kapsıyor?

Sözleşmeliye kadro tamam! Sözleşmeli memura kadro düzenlemesi kimleri kapsıyor?

ABONE OL
Ekim 17, 2022 17:08
Sözleşmeliye kadro tamam! Sözleşmeli memura kadro düzenlemesi kimleri kapsıyor?
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Yüz binlerin merakla beklediği sözleşmeliye kadro meselesi çözüme kavuşuyor. Kamuda yaklaşık 600 bin sözleşmelinin beklediği yasada sona gelindi. Taslak metin hazırlandı. Son müzakerelerden sonra Meclis’e gelecek ve yürürlüğe girecek. Böylece kamudaki sözleşmeliler kadro ile birlikte yeni sosyal mali haklara kavuşmuş olacak. Söz konusu düzenlemeye kamuya ait çağrı merkezlerinin de dahil edilmesi planlanıyor.

SÖZLEŞMELİYE KADRO İÇİN SON VİRAJ

Sözleşmeliye kadro yasasının bu ay sonunda ya da Kasım ayı başında Meclis’ten geçmesi de bekleniyor. Bu noktada özellikle kamuda çok parçalı halde bulunan sözleşmeli sisteminin sadeleştirilmesi ve kadro haklarının verilmesi söz konusu olacak.

Belli alanlarda ihtiyaç duyulduğunda yine sözleşmeli sistem işletilecek. Ancak sözleşmeli personel sistemi bir ana istihdam alanı olmaktan çıkacak.

ÇAĞRI MERKEZİ PLANI

Yaklaşık 550 bin sözleşmeli personelin kadro ile mali ve sosyal hakları değişirken kamuya ait çağrı merkezinde çalışanların da düzenlemeye dahil edilmesi planlanıyor.

Böylece kadro hakkında yararlanacak sözleşmeli sayısı 600 bini bulabilecek. Sözleşmelilerin talepleri arasında özellikle eş durumundan il değiştirme bulunuyordu. Böylece ailelerin ayrı kalmasının da önüne geçilmiş olacak.Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, çalışan sözleşmeli personel kadroya geçirilecek.

İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde sözleşmeli olarak çalışanlarda kadro düzenlemesinden yararlanacaklar

31.12.2022 tarihi itibariyle Sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilenler ile sözleşmeli personel pozisyonuna atanmaya hak kazananlar kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müracaat etmeleri halinde ihraz ettikleri kadrolara atanmış sayılacaklar.

Askerlik, doğum veya ücretsiz izin nedenleriyle görevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlarda düzenlemeden yararlanacaklar.Sözleşmeli personel pozisyonlarına personel alımına yönelik olarak ilanı verilmiş ve 31.12.2022 tarihi itibarı ile yerleştirme işlemleri bitmiş olan sözleşmeli personelde kadro düzenlemesinden yararlanacakMemur kadrolarına atanacakların, sözleşmeli pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilecek. Atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanacaklar önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmayacak. Sözleşmeli pozisyonlarda geçen toplam hizmet süreleri, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınacak.

4924 sayılı Kanun uyarınca çalışmakta iken 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun hükümlerine göre aile hekimliği uygulamasında görev alanlar hakkında görevlerinden ayrılmalarına gerek kalmaksızın bu madde hükümleri uygulanır.Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalıştırılacak sözleşmeli personel hakkında çerçeve kanun teklifi hazırlanıyor .Hazırlanan kanun teklif ile hizmet akdi ile sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin hizmet şartlarını, niteliklerini, işe alınma ve işine son verilme hallerini, görev ve yetkilerini, hak, yükümlülük ve sorumluluklarını, ücret ve diğer ödemeleri ile özlük işleri düzenlenecek.

 

01.01.2023 tarihinden sonra kamuda sözleşmeli personel olarak istihdam edilecekler 3 yıl süre atandıkları il ve pozisyonlarda fiilen görev yapacaklar 3 yıllık sürenin sonunda 30 gün içinde başvurmaları halinde ihraz ettikleri memur unvanlı kadrolara atanacaklar.

3 Yıllık sürenin sonunda memur kadrolarına geçmek istemeyen personelin sözleşmeleri 3 yıl daha uzatılmış sayılacak.

Sözleşmeli personele de eş durumu ve sağlık nedeniyle yer değişikliği gibi memurlara tanınan haklar aynen tanınacak.Sözleşmeli personelin atanma şartları ve nitelikleri, Hizmet sözleşmeleri, Malî hakları bu kanun ile düzenlenecek.

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.


HIZLI YORUM YAP
300x250r
300x250r